Om Calidum Cor

Hur började allt?

Niclas Pihl VD och Magnus Lagerqvist träffades i december 2013.
Båda med gemensamt intresse för energi, miljö och teknik och med en hel del tidigare patenterade produkter inom olika områden. Niclas och Magnus antog då utmaningen med att ta fram världens mest effektiva vedeldade kamin. Nu, nästan ett decennium senare har drömmar och visioner gått i uppfyllelse. 

Calidum Cor AB söker nu intressenter som kan, vill och har möjligheter att skala uppverksamheten på en internationell marknad och fortsätta resan med en innovation som framåt har en god utvecklingspotential.

Vi vill tacka Energimyndigheten som har beviljat oss stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Stödet har varit avgörande för oss och vår framgång.

Vi vill också tacka Almi i Karlskrona och vår rådgivare Joakim Sandell, för att tålmodigt och konstruktivt har stöttat oss under större delen av projektet.