Marknadsundersökning

Hjälp oss att bli ännu bättre – gör din röst hörd i undersökningen här nedan.

Marknadsundersökning - Kaminer

När du skall köpa ny kamin till din villa eller fritidshus, hur högt prioriterar du design? Kryssa i en skala från 1-5 där 5 är viktigt och 1 är mindre viktigt.
När du skall köpa ny kamin till din villa eller fritidshus, hur högt värderar du det tekniska? Kryssa i en skala från 1-5 där 5 är viktigt och 1 är mindre viktigt.
När du skall köpa ny kamin till din villa eller fritidshus, hur viktig är miljöaspekten? Kryssa i en skala från 1-5 där 5 är viktigt och 1 är mindre viktigt.
När du skall köpa ny kamin till din villa eller fritidshus, hur högt prioriterar du mysfaktorn? Kryssa i en skala från 1-5 där 5 är viktigt och 1 är mindre viktigt.
När du skall köpa ny kamin till din villa eller fritidshus, hur viktigt är priset? Kryssa i en skala från 1-5 där 5 är viktigt och 1 är mindre viktigt.
När du skall köpa ny kamin till din villa eller fritidshus, hur högt prioriterar du att den värmer upp ditt hem? Kryssa i en skala från 1-5 där 5 är viktigt och 1 är mindre viktigt.
Vilken kamin värdesätter du mest? Utifrån designen. Ange den kamin som du värdesätter mest.
Vilken kamin värdesätter du mest? Utifrån teknik. Ange den kamin som du värdesätter mest.
Skulle du vara intresserad av att köpa en Eco Igniz kamin?