Världens mest effektiva kamin

Förbättrad förbränning och minskade utsläpp

Eco Igniz unika förbränningssystem minskar utsläppen av kolmonoxid (CO), oförbrända kolväten (OGC) och stoft till en bråkdel under pågående förbränning jämfört med de gamla traditionella vedeldade kaminerna på marknaden idag.

Tack vare den höga verkningsgraden så kan vi minimera risken för skorstenbrand, då Eco Igniz endast släpper ut en rökgastemperatur på ca 150 grader. Maxtemperaturen i en skorsten ligger normalt på 350 grader. Detta innebär att man nu med Eco Igniz kan elda 24 timmar om dygnet om man vill och njuta av både mys och värme.

Eco Igniz har en låg förbränningstakt som ger en jämn värmefördelning över längre tid, vilket är helt i linje med framtidens önskemål och krav.