Svenska
Mindre utsläpp med ny effektivare vedkamin Målet att utveckla världens effektivaste vedkamin är uppnått. Det svenska innovationsbolaget Calidum Cor har tagit fram en kamin som är både effektivare och miljövänligare än alternativen på marknaden.

– Vi har konstruerat en vedeldad kamin som ger skön rumsvärme samtidigt som den har hög verkningsgrad och minimala utsläpp, säger Niclas Pihl, vd på Calidum Cor. Kaminen är testad och tredjepartsverifierad av det svenska forskningsinstitutet Rise.

Högre verkningsgrad

Resultatet talar för sig självt. Kaminen Eco Igniz har en dokumenterad verkningsgrad på 91,2 procent. Verkningsgraden är ett mått på hur mycket av energiinnehållet i veden som kaminen kan ta tillvara och omvandla till värme.

– Vår verkningsgrad ska ställas i relation till traditionella vedeldade kaminer, säger Niclas Pihl. Där räknas en verkningsgrad på 70–75 procent som mycket bra, även för moderna kaminer.

Resultatet bygger delvis på ett patentsökt konvektionssystem som cirkulerar luften, i kombination med ett patentsökt förbränningssystem där förbränningsgaserna brinner nedåt istället för uppåt.

– Konstruktionen ger också en låg förbränningstakt. Det betyder jämn och skön värme under längre tid. Som en följd av den höga verkningsgraden minskar också rökgastemperaturen och därmed risken för skorstensbrand.

 

Minskade utsläpp

Eco Igniz har visat sig effektiv även i miljöhänseende. Enligt Naturvårdsverket bidrar utsläpp från vedeldning till att cirka 1 000 personer i Sverige dör i förtid varje år, samtidigt som sot från eldningen har en klimatpåverkan.

– I testet av vår vedkamin ser vi att vi får ned utsläppen av kolmonoxid, oförbrända kolväten och stoft till en bråkdel under pågående förbränning av de värden som gäller för andra kaminer, säger Magnus Lagerqvist, teknikansvarig på Calidum Cor. Det är verkligen glädjande, speciellt med tanke på det hållbarhetsfokus som både samhälle och individer har idag.

 

Letar partners

Den vedeldade kaminen är inte den första innovation som Niclas Pihl och Magnus Lagerqvist har tagit fram. Deras gemensamma intresse för energi, miljö och teknik har tidigare lett till flera patenterade produkter inom olika områden.

– Vi är först och främst innovatörer, säger Niclas Pihl. Därför ska vi nu börja söka intressenter som har möjlighet att ta kaminen till nästa nivå och till en internationell marknad. En ny hemsida är ett första steg för oss på den vägen. Det bör finnas riktigt stora möjligheter för en kamin som ger mer värme av veden och som dessutom gör det på ett miljövänligt sätt.