Eco Igniz är godkänd för försäljning Eco Igniz är från och med 15 maj 2020 både CE-märkt och energimärkt.

Calidum Cor har nu CE-märkt Eco Igniz, vilket är en förutsättning för att produkten ska få säljas på den europeiska marknaden. Eco Igniz har i samband med CE-märkning även energimärkts. Energimärkningen visar hur pass energikrävande produkten i fråga är. Den kan därför hjälpa kunden att välja den mest effektiva braskaminen på marknaden.