Calidum Cor tar patent på ny innovation Patent och Registreringsverket bifaller den 21 april 2020 Calidum Cor ett patent som avser anordning för att förbättra kaminens verkningsgrad.

Calidum Cor har den 21 april 2020 fått sitt första patent beviljat av Patent och Registreringsverket. Patentet avser luftkonventionssystemet som cirkulerar inomhusluften, enligt naturlagarna, i omkringliggande rum utan att använda en elektrisk fläkt. Konventionssystemet ökar verkningsgraden och sänker samtidigt rökgastemperaturen vilket reducerar risken för skorstensbrand. 

På bilden visas ovansidan av kaminen Eco Igniz. I mitten syns kokplattan och på kanterna syns de hål som luften kan cirulera igenom och på så sätt värmas upp.