Nyhetsrubrik Här är en nyhetsingress där man kan skriva lite om nyheten

Detta är bara provosorisk text... Eco Ignis vedkamin har en förbränningsprincip som jag inte tidigare sett bland vedkaminer. Genom den omvända förbränningen och den riktade lufttillförseln kan mängden ved som förgasas begränsas och effektuttaget minskas utan att förbränningsprestandan påverkas negativt.

Vid mitt besök den 8 januari 2018 kunde jag konstatera att förbränningen gav exceptionellt låga och stabila prestanda. Under driften ligger lambda-värde på 1,5–1,6 och CO-halten stabilt på långt under 100 ppm. Detta är resultat som jag bedömer ligger i världsklass när det gäller vedkaminer. Imponerande var också att kaminen i samband med vedinlägg bara på någon minut hanterade de ökade CO-halterna.