Bengt-Erik Löfgren utvärderar Eco Igniz Bengt-Erik Löfgren ger utlåtande på Eco Igniz.

Konsulten Bengt-Erik Löfgren, som har mer än 30 års erfarenhet av att testa och utveckla förbränningsteknik, gjorde den 8 januari 2018 en oberoende utvärdering av kaminen Eco Igniz. 
I rapporten baserat på utvärderingen skriver han ”Vid mitt besök den 8 januari 2018 kunde jag konstatera att förbränningen gav exceptionellt låga och stabila prestanda. Under driften ligger lambda-värde på 1,5- 1,6 och CO-halten stabilt på långt under 100 ppm. Detta är resultat som jag bedömer ligger i världsklass när det gäller vedkaminer. Imponerande var också att kaminen i samband med vedinlägg bara på någon minut hanterade de ökade CO-halterna.”